Sürdürülebilirlik

Daha İyi, Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek
Zamana meydan okuyan kıyafetler yaptığınızda, gözünüz hep gelecektedir. Uzun zamandır sürdürülebilirliğin savunuculuğunu yapıyoruz ve bugün her zamankinden daha azimli ve cüretkarız. Planlarımızı ve işbirliklerimizi 3 ana ayak üzerinde şekillendiriyoruz: İklim, tüketim ve toplum. Giyim endüstrisinin gezegen üzerindeki etkisiyle yüzleşmek konusunda çekingen değiliz. Perde arkasında şimdiye dek inanılmaz bir gelişim ortaya koyduk. Sizin de bize katılmanızla, çok daha fazlasını ve çok daha iyisini yapabiliriz.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE YÜZLEŞMEK
Bugünün iklim krizinde moda endüstrisinin de bir payı olduğunu reddedemeyiz. Enerji kullanımı, emisyonlar ve atıkları azaltmaktan, su kullanımı ve korunmasıyla ilgili daha akılcı, daha sorumlu bir yaklaşım benimsemeye, gezegenin yükünü hafifletecek yeni endüstri pratiklerini hayata geçirmemiz zorunlu. Üstelik sadece bu problemlerle başa çıkmaya uğraşmıyoruz, inovasyonlarımızı endüstrinin tümüyle paylaşıyoruz. Oyunu temelli nasıl değiştirdiğimize göz atalım.
Sürdürülebilirlik
Daha Az Su Kullanımı
Gezegenin temel kaynaklarını daha az kullanmak en önemli inovasyonlarımızdan. Su verimliliğini en üst düzeye çıkarma yolundaki flagship girişimimiz olan Water>Less® süreçlerimizi hayata geçirmeye başladığımız 2011 yılından 2020 yılına kadar geçen sürede, kümülatif olarak yaklaşık 13 milyar litre sudan tasarruf ettik. Bu sonuç şu anda endüstri genelinde inovasyonu sürdürmek için bir itici güç oluşturuyor. Bizler ise su koruma stratejilerimizi, suya en çok ihtiyaç duyan yerlerde tasarruf sağlanabilmesine odaklanacak şekilde yeni bir çerçeveye oturttuk. Ayrıca oluşturduğumuz Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım İlkeleri ile, tesislerin üretimde kullanılan suyun %20’sinden fazlasını geri dönüştürmesini zorunlu kılan ilerici bir hedefi benimsiyoruz.
Daha İyi, Enerji Tasarruflu Fabrikalar
Üretim tesislerimize yönelik düzenli enerji denetimleri düzenleyerek operasyonlarımızı enerji bakımından daha tasarruflu hale getirecek güncellemeleri çabucak yapabiliyoruz. Isı üretimini modernize etmek, doğal gaz kullanımımızı azaltmak, LED ışıklandırmalar tercih etmek ve HVAC sistemlerimizi yenilemek, küçük değişimlerin bile büyük bir etki yaratabileceğini kanıtlıyor.
 
DEĞİŞEN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
Daha iyi seçimler ve daha iyi kıyafetler yapmak konusunda kararlıyız. Çünkü biz daha iyisini yaptığımızda, siz daha iyisini satın alabilirsiniz. Daha iyisini satın aldığınızda, onu daha uzun süre giyebilir, böylece daha az satın alır ve daha az atık çıkarırsınız. Daha bilinçli satın alma kararlarını teşvik eden bir mantra ve hareket olan Buy Better, Wear Longer kampanyamızı 2021’de hayata geçirdik. En önemlisi ise, kendi kaynak tüketimimizle ilgilenirken, ürünlerimizin döngüselliğini artıracak adımlar atıyor, endüstri genelinde olumlu değişimi teşvik etmek için ölçeklenebilecek yeniliklere öncülük ediyoruz. Döngüselliğe uygun giysi tasarlamak, tekrar kullanılabilen geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemeleri tercih etmek anlamına geliyor ve üretim sürecinde kaynakların kullanımını sınırlıyor. Döngüsel kullanıma uygun olmak için neler yaptığımıza bir bakın.
Sürdürülebilirlik
GELECEK DÖNGÜSELLİKTE
Sürdürülebilir girişimleri destekleyen Fashion for Good’a katıldık ve denim üretiminde tüketimi azaltıp döngüselliği artırma amacıyla Ellen MacArthur Foundation’ın Jeans Redesign projesine dahil olduk. Bir arada, markalar ve tedarikçiler için jean’lerin nasıl daha uzun kullanılabileceği, yeniden üretime girecek şekilde nasıl tasarlanabileceği ve güvenli, geri dönüştürülmüş, yenilenebilir girdilerle nasıl hazırlanabileceği üzerine ilkeler belirliyoruz. Bu ilkeler bizim denim’lerin dayanıklılığı, malzeme sağlığı, geri dönüştürülebilirliği ve takip edilebilirliği ile ilgili minimum gerekliliklerimizi sağlıyor. En önemlisi moda endüstrisini döngüselliği ölçekleyebilme noktasına bir adım daha yaklaştırıyor