Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin (Red Tab Sadakat Programı) | Levi's

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ | LEVIS
®
(Red Tab Kart Süreçlerine İlişkin)

Değerli Mağaza Ziyaretçilerimiz ve Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla LEVI STRAUSS İSTANBUL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Levis”/ “Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında işbu metin ile bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

Bu metin ile Red Tab Kart Üye programına (“Red Tab”) üye olmanız halinde kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebebimiz

Red Tab’a üye olmanız halinde;

 1. Red Tab üyeliğinizin gerçekleştirilmesi, doğrulanması ve üye bilgilerinizin kaydedilmesi, üyeliğinizle ilgili bilgilendirmelerde bulunulması, Red Tab programı kapsamında yapacağınız alışverişlerden puan kazanabilmeniz, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, üyelik bilgilerinizin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanabilmesi, Red Tab kampanyalarından, indirimlerinden ve diğer menfaatlerinden faydalanabilmeniz ve kazandığınız puan, indirim ve diğer menfaatleri kullanabilmeniz, kazandığınız puanları sorgulayabilmeniz, Red Tab sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmemiz, hediye kart satın almanız halinde tekrar kimlik bilgilerinizi almaksızın dekont düzenlenebilmesi ve kart dolumları/harcamalarını güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak amacıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası), müşteri işlem (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, Red Tab kart numaranız, hediye kart satın alma bilgisi ve satın alınan hediye kart tutarı, kazandığınız puan ve diğer menfaat bilgileriniz), ve işlem güvenliği (log kayıt) verilerinizi “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak; üyelik işlemleri sırasında ya da Levis’e başka kanallardan vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin tüm üyeliklerinize (Red Tab, internet sitesi , vb.) ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak yoluyla kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kimlik (ad soyadı, cinsiyet ), iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası), müşteri işlem (Red Tab kart numarası) verilerinizi ve opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde kimlik (doğum tarihi) verilerinizi ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,
 2. Tarafınızdan tekrar bilgilerinizi almaksızın alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın elektronik ortamda tarafınıza iletilmesini sağlamak amacıyla üyelik işlemleri esnasında vermiş olduğunuz ve/veya sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi, kısa mesaj ile iletilmesini talep etmeniz halinde ise telefon numaranızı, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
 3. Site/ üyeliğiniz ile Red Tab kart üyelik hesabınızı birleştirmeniz halinde müşteri işlem (Red Tab kart bilgileri) verilerinizi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak,
 4. Üyelik işlemleri sırasında ya da Levis’e diğer iletişim kanallarından vereceğiniz bilgilerinizin güncellenmesi ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin tüm üyeliklerinize (Site/ /Red Tab vb.) ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak, kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kimlik (ad soyadı, cinsiyet), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde kimlik (doğum tarihi), verilerinizi “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
 5. Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, mağazalarımızda tercih edebileceğiniz ürünlerin önerilmesinin sağlanması, , Site veya diğer üçüncü taraf ortamlarında Levis’e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yapılması, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları kapsamında kimlik (ad soyadı, cinsiyet), iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası), pazarlama (Site ve içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, geçmiş alışverişler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, demografik bilgiler ve işlem güvenliği (cihaz ID, kullanım süresi, versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan operatör bilgisi), pazarlama (iletişim tercihleri, anket cevapları), finans (ödeme yöntemleri/kanalları ve tercihleri, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi), opsiyonel olarak paylaşmanız halinde kimlik (doğum tarihi), verilerinizi “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.
 

Levis’e herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni vermeniz halinde;

 1. Levis’e herhangi bir kanaldan, ticari iletişim izni/açık rızası vermeniz halinde, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi Levis tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, hizmetlerimize yönelik anket çalışmaları, müşteri memnuniyetine yönelik anketler dahil olmak üzere uygulamalarının sunumu, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta vb.) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kampanya, yarışma, çekiliş, davet ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi) ile işlem güvenliği (log kayıt, kullanıcı ID) bilgilerinizi ve ticari iletişim izin işlemlerinizi mağazadan gerçekleştirmeniz halinde imzanızı “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.
 2. 1 Mayıs 2015 tarihinden önce Şirketimizden ürün teminine ilişkin işlemler sırasında elektronik iletişim adresinizi vermiş iseniz, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1(2) uyarınca bu iletişim bilgilerinizin onaylı sayılması nedeniyle bu kapsamda sayılan ticari iletişimler ise “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak işliyoruz.
 3. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, (i) göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir ve/veya (ii) Red Tab kart üyeliği’ne dair açık rızanızı geri çekerek ilgili üyeliğinizi sonlandırabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler

 1. Muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Levis ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi kapsamında kimlik (ad soyadı, cinsiyet), opsiyonel olarak paylaşmanız halinde kimlik (doğum tarihi), yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde kimlik (imza ve T.C. Kimlik Numarası), iletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres), hukuki işlem (talep ve şikayetleriniz), müşteri işlem (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, fatura, sipariş verdiğiniz ürüne ilişkin beden ölçüsü ve ayakkabı numarası bilgileri) ve işlem güvenliği (log kayıtları) verilerinizi, mağazadan işlem yapmanız halinde mağaza güvenlik kamerası görüntülerinize ilişkin kayıtları, ilgili hukuki işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgilerinizi, Kanun’dan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirebilmek amacıyla onaylayacağınız aydınlatma ve rıza metinlerini, bu metinlere onay verdiğiniz tarihi ve bunlara ilişkin diğer kayıtları, müşteri işlem (fatura) ve işlem güvenliği (log kayıtları) verilerinizi talep şikayetinizle ilgili veya talep şikayetinizin sonuçlandırılması için gerekli ise bunlara ek olarak müşteri işlem (Red Tab kart numaranız) bilgilerinizi işlemekteyiz.
 2. Çağrı merkezi, e-posta, Site, , WhatsApp uygulaması, sosyal medya, genel müdürlük ve mağaza (“İletişim Kanallarımız”) üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde işlenen kişisel verileriniz bakımından levis.com.tr/online/kisisel-verilerin-korunmasi-musteri-hizmetleri inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

 1. Kişisel verilerinizi, ortak müşteri yönetim ve kasa sistemi kullandığımız bayiler de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi, ya da https://www.levis.com.tr internet sitesi üzerinden Red Tab üyeliği oluşturmanız gibi otomatik ya da mağazalarda sözlü olarak satış danışmanlarına beyan ettiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi kısmen otomatik yöntemlerle ve resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraka kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz. Ortak müşteri yönetim ve kasa sistemi kullandığımız bayiler ile mağazalarımız üzerinden işlenen kişisel verileriniz bakımından /online/kisisel-verilerin-korunmasi-fiziki-magazalar inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Levis olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Bu kapsamda;

Ayrıca, sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde yukarıda sayılanlara ek olarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

 1. Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurt içinde bulunan iş ortakları, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarıyla (tadilat hizmetinin alındığı terziler, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve depo hizmeti verenler gibi) ile bu firmalar tarafından Levis’in faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.
 2. Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlara belirtilen kanunlar ve ikincil mevzuatları kapsamında bizden istenen bilgileri yasal yükümlülüklerimize istinaden:
  1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca T.C. Mahkemeleri,
  2. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yetkili kolluk kuvvetleri, T.C. Savcılıkları, T.C. Mahkemeleri,
  3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca T.C. Mahkemeleri,
  4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
  5. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve T.C. Ticaret Bakanlığı,
  6. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri’ne aktarmaktayız.
 3. Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.
 4. Yurt dışı aktarımı: Ayrıca açık rıza metni ile rıza vermeniz halinde; bilişim teknolojileri, pazarlama/analiz/segmentasyon/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla Levis'in yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (yazılım geliştirme ve destek hizmeti, hosting, bakım ve geliştirme bakım hizmeti) ve/veya yurtiçindeki/yurtdışındaki tedarikçilerimizin sunucularının yurtdışında olması sebebi ile, kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama, işlem güvenliği, hukuki işlem ile görsel ve işitsel kayıtlar verilerinizi, ayrıca WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçebilmeniz amacıyla tedarikçimizin sunucularının yurtdışında olması sebebiyle kimlik, iletişim, müşteri işlem ve hukuki işlem verilerinizi KVKK’nın 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak yurt dışına aktarmaktayız.


KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Levis tarafından elde edilen Kişisel Verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Levis’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: LEVI STRAUSS İSTANBUL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
E-posta: info@levi.com
Kep Adresi: levi@hs03.kep.tr
Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak, No:21D, Seba Office Boulevard İş Merkezi, D Blok Kat:11 Sarıyer İstanbul

;