Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin (Fiziki Mağazalar) | Levi's

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ  | LEVIS®

(Mağaza ziyaret ve alışveriş süreçlerine ilişkin)

Değerli Mağaza Ziyaretçilerimiz ve Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla LEVI STRAUSS İSTANBUL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Levis”/ “Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında işbu metin ile bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

Bu metinde, Levis mağazalarını ziyaret etmeniz ve/veya Levis mağazalarından alışveriş yapmanız halinde kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebebimiz

Mağazalarımızı ziyaret etmeniz halinde;

 1. Mağazada gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin ve Levis çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla mağaza güvenlik kamerası görüntülerinize ilişkin kayıtları, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
 2. İstediğiniz ürün mağazaya geldiğinde haberdar edilmek istemeniz halinde bu talebinizi karşılamak amacıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası) ve talebiniz ile birlikte iletmeniz halinde müşteri işlem (talep ettiğiniz ürüne ilişkin beden ölçüsü ve ayakkabı numarası) verilerinizi, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak ve
 3. Havalimanı mağazalarımız bakımından ilgili anlaşmalara ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve resmi/adli kurum ve kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla mağaza güvenlik kamerası görüntülerinize ilişkin kayıtları, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.
 

Mağazalarımızdan alışveriş yapmanız halinde;

 1. Alışveriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak satış sözleşmesinin akdedilmesi ve ifası, fatura düzenlenmesi ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (il-ilçe bilgisi), müşteri işlem (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği) ve ödeme (ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgileri, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın elektronik ortamda tarafınıza iletilmesini sağlamak ve bunu gerçekleştirmek için iletişim bilgilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini teyit etmek amacıyla ek olarak iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) verilerinizi, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak, satış sonrası destek hizmetlerinin (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi gibi) verilmesi ve sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası) verilerinizi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine, yurt dışında ikamet ediyor ve KDV iadesinden yararlanmak istiyorsanız yukarıda belirtilenlere ek olarak kimlik (T.C. Kimlik Numarası ve pasaport numarası), gider pusulası düzenlenmesi halinde ise bunlara ek olarak imza bilgilerini, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,
 2. Yukarıdakilere ek olarak alışveriş işleminizi gerçekleştirirken, talep ettiğiniz ürünün mağazalarda bulunmaması halinde, talebiniz doğrultusunda siparişin çevrimiçi kanallardan teslimini sağlamak amacıyla iletişim (adres, telefon numarası), müşteri işlem (Red Tab kart kullanmayı tercih etmeniz halinde Red Tab kart numaranız verilerinizi “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak,
 3. Hediye kart veya alışveriş kartı satın almanız halinde kartınızın doğru yüklenmesi ve sonrasında kartınızla ilgili hak sahipliğinizin tespiti ile kartınızla ilgili limit sorgulama ve diğer taleplerinizin karşılanabilmesi için düzenlenen dekont üzerinde yer almak üzere kimlik (ad soyadı) (bu işlemi Red Tab kartınız ile yapmak istemeniz halinde sizlere kolaylık sağlamak adına ad soyadı bilginiz Red Tab üyeliğinizden alınmaktadır) müşteri işlem (hediye kart numarası, hediye kart bakiyesi verileriniz), “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak, telefon numarası veriniz ise “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,
 4. Bir hediye kart kullanarak alışveriş yapmanız halinde standart alışveriş işlemlerine ek olarak hediye kartın kimin tarafından alındığı bilgisini, müşteri işlem (hediye kart kullanım bilgilerini, hediye kart ile gerçekleştirilmiş alışveriş geçmişi) verilerinizi, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak,
 5. Alışverişin kredi/banka kartı ile yapılması halinde Levis tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmak kaydıyla finans (kredi/banka kartı bilgilerini) verilerinizi “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak,
 6. Alışverişinizde Red Tab kart kullanmayı tercih etmeniz halinde Red Tab kart verilerinizi (Red Tab kart süreçlerine ilişkin olarak işlenen kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye Metnin girişinde yer alan QR kod ile ulaşabileceğiniz levis.com.tr/online/kisisel-verilerin-korunmasi-red-tab-sadakat-programi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.),
 7. Alışverişinizi havalimanı mağazalarımızdan yapmanız halinde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla bunlara ek olarak pasaport numarası bilginizi, alışveriş tutarınızın yasal olarak belirlenen tutarın üzerinde olması halinde zorunlu olarak veya talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla faturada yer almak üzere paylaştığınız kimlik (T.C. Kimlik Numarası) verileriniz ile vergi mükellefi iseniz faturada yer alacak kimlik (şahıs şirketi bilgilerinizi) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, ve
 8. “Mağazadan Teslim Al” (Click & Collect) hizmetinden yararlanmanız halinde online alınan ürünlerin mağazadan teslim alınmasını sağlamak amacıyla kimlik (ad, soyadı), müşteri işlem (sipariş numarası ve sipariş içeriği ürün bilgisi) verilerinizi “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler

 1. Muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Levis ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi kapsamında kimlik (ad soyadı, cinsiyet), opsiyonel olarak paylaşmanız halinde kimlik (doğum tarihi), yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde kimlik (imza ve T.C. Kimlik Numarası), iletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres), hukuki işlem (talep ve şikayetleriniz), müşteri işlem (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, fatura, sipariş verdiğiniz ürüne ilişkin beden ölçüsü ve ayakkabı numarası bilgileri), mağazadan işlem yapmanız halinde mağaza güvenlik kamerası görüntülerinize ilişkin kayıtları, ilgili hukuki işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgilerinizi, Kanun’dan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirebilmek amacıyla onaylayacağınız aydınlatma ve rıza metinlerini, bu metinlere onay verdiğiniz tarihi ve bunlara ilişkin diğer kayıtları, müşteri işlem (fatura) ve işlem güvenliği (log kayıtları) verilerinizi talep şikayetinizle ilgili veya talep şikayetinizin sonuçlandırılması için gerekli ise bunlara ek olarak müşteri işlem (Red Tab kart numaranız) bilgilerinizi işlemekteyiz.
 2. Çağrı merkezi, e-posta, Site, Mobil Uygulama, WhatsApp uygulaması, sosyal medya, genel müdürlük ve mağaza (“İletişim Kanallarımız”) üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye Metnin girişinde yer alan QR kod ile ulaşabileceğiniz levis.com.tr/online/kisisel-verilerin-korunmasi-musteri-hizmetleri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

 1. Kişisel verilerinizi, ortak müşteri yönetim ve kasa sistemi kullandığımız bayiler de dahil olmak üzere mağazalar, iş ortakları veya tedarikçiler tarafından; mağazalarda bulunan güvenlik kameraları ve cihazlar aracılığıyla, mağazalarımızdan yaptığınız alışverişlerin sistemlerimize kaydedilmesi, Mağaza üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, Mağazalar üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle, mağazalarda sözlü olarak satış danışmanlarına beyan ettiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi kısmen otomatik yöntemlerle ve resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraklara kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Levis olarak kişisel verilerinizi ancak işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Bu kapsamda;

Ayrıca, sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde yukarıda sayılanlara ek olarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

 1. Alışverişlerinizle ilgili satış sonrası destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurt içi bulunan iş ortakları, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarıyla (tadilat hizmetinin alındığı terziler, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve depo hizmeti verenler gibi) ile bu firmalar tarafından Levis'in faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.
 2. Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla başta aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlara, belirtilen kanunlar ve ikincil mevzuatları kapsamında bizden istenen bilgileri yasal yükümlülüklerimize istinaden:
  1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca T.C. Mahkemeleri,
  2. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yetkili kolluk kuvvetleri, T.C. Savcılıkları, T.C. Mahkemeleri,
  3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca T.C. Mahkemeleri,
  4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
  5. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve T.C. Ticaret Bakanlığı,
  6. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri’ne aktarmaktayız.
 3. Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.
 4. Yurt dışı aktarımı: Ayrıca açık rıza metni ile rıza vermeniz halinde; bilişim teknolojileri, pazarlama/analiz/segmentasyon/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla Levis'in yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (yazılım geliştirme ve destek hizmeti, hosting, bakım ve geliştirme bakım hizmeti) ve/veya yurtiçindeki/yurtdışındaki tedarikçilerimizin sunucularının yurtdışında olması sebebi ile, kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama, işlem güvenliği, hukuki işlem ile görsel ve işitsel kayıtlar verilerinizi, ayrıca WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçebilmeniz amacıyla tedarikçimizin sunucularının yurtdışında olması sebebiyle kimlik, iletişim, müşteri işlem ve hukuki işlem verilerinizi KVKK’nın 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak yurt dışına aktarmaktayız.


KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Levis tarafından elde edilen Kişisel Verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Levis’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: LEVI STRAUSS İSTANBUL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
E-posta: info@levi.com
Kep Adresi: levi@hs03.kep.tr
Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak, No:21D, Seba Office Boulevard İş Merkezi, D Blok Kat:11 Sarıyer İstanbul

;